שירותים עסקיים נוספים


במסגרת מגעיה הענפים עם עסקים רבים, מספקת ReStat שירותים נוספים הנוגעים לעסק, למנהליו ולגורמי מפתח בו. שירותים אלה ניתנים ישירות על ידי ReStat או באמצעות שותפים אסטרטגיים שלה. להלן מעט על שירותים אלה.

יעוץ מס והנהלת חשבונות

פעילותו השוטפת של העסק מצריכה התמצאות חשבונאית והבנה בתחומי המיסוי.
אף על פי כן, העסקה של עובד במשרה מלאה למטרה זו אינה  תמיד כדאית, ובפרט במקרים של עסקים קטנים.
ReStat מציעה פתרונות למקרים אלו כמו גם יעוץ מקצועי בתחומים הבאים:
  • התנהלות מול השלטונות ורשויות המס
  • ייעוץ ותמיכה בנושאי שכר
  • ייעוץ ותכנון מס

ייעוץ כלכלי למנהלים, עובדים ובני משפחותיהם

פעמים רבות ההפרדה בין ה"פרטי" לבין ה"עסקי" אינה כה חדה וברורה - הפעילות העסקית זולגת אל הזמן המשפחתי והסביבה הביתית, ובה בעת סוגיות משפחתיות ופרטיות נשזרות כל העת בתפקיד העסקי.
חוסר בהירות זה מהווה לא אחת קרקע פוריה להתנהלות לקויה בשני התחומים, ובעיקר במקרים בהם קיימת תלות הדוקה בין ההון הפרטי ובין ההון העסקי.
הצורך בחידוד שני מגזרי הפעילות, על נקודות הממשק וההפרדה בינהם, עולה חדשות לבקרים במסגרות שונות בהם מעורב הצוות המקצועי של ReStat, ועל כן מובילה ReStat תוכנית להתנהלות כלכלית ברמה המשפחתית, שמטרתה חינוך פיננסי, יציבות ורווחה כלכלית.
התוכנית בנויה כך שהיא מותאמת לצרכים ולמאפיינים של כל משפחה ומשפחה.
במסגרתה מוקצה למשפחה יועץ מומחה, אשר מלווה את התא המשפחתי לאורך התהליך, ועד להשלמתו המלאה.

ייעוץ בתחום מערכות מחשוב ומידע

הסביבה העסקית של ימנו מושתתת במידה רבה על יכולות המחשוב ועיבוד המידע.
במילים אחרות, אופן השימוש במערכות ממוחשות והתאמתן של מערכות אלה לפעילות העסקית משפיעות על שטף העבודה, יעילותה, מהימנותה ועל כן עשויות ליצור פעמים רבות  את ההבדל בין הצלחה עסקית לבין דשדוש.
אף על פי כן, ההשקעה בתשתיות אלה עשויה שלא להצדיק את עצמה מבחינה כלכלית. בחינה מפוכחת של היחס בין עלות המערכות לבין התועלת אשר עשויה לצמוח מהן צריכה להוות גורם חשוב בתהליך קבלת ההחלטות ובניהול התהליכים העסקיים של הארגון.
כך או כך יש לחלוק מקום חשוב לבחינה חוזרת ונשנית של מערכות המידע והמחשוב בארגון, בפרט לאור השינויים וההתפתחויות התכופות בשטחים אלה.
ReStat, בעיקר באמצעות שותפותיה האסטרטגיות, מציעה מכלול של פתרונות בתחומים אלה, תוך התאתמם לאופי הפעילות העסקית, היקפה, המבנה הארגוני והמאפיינים הייחודיים של העסק.