סקירות שוק וניתוח ענפי

מהו עסק?
עסק הוא שם כולל לפעילות המבוצעת כדי להשיג רווחים לבעליו של העסק.
עסק יכול להיות חברה, שותפות או עסק עצמאי והוא יכול לפעול במתכונת של אדם יחיד אך גם בארגון מרובה עובדים. העובדה החשובה היא כי כל המעורבים בעסק ממוקדים בהשגת המטרות של בעל העסק, כלומר בהשאת הרווחים שלו.

אכן, ציני  ככל שהדברים נשמעים, בסיכומו של דבר רק שורת הרווח התחתונה היא בעלת משמעות (או במילים פשטניות יותר, כמה יוצא לי מזה?).
יחד עם זאת, אין זה אומר שסוגיית הרווח היא היחידה שיש להביא בחשבון בעת ניהול והפעלות של עסק.
למרות שבסופו של דבר כל עסק צריך להרוויח, הרי שאפשר לציין מספר סוגיות אסטרטגיות נוספות כדי שניתן יהיה להשיג את אותם רווחים מצופים, כגון:
 • היקף ההשקעה ומידת הסיכון לאבד אותה
 • הקושי להשתלב בשוק ("חסמי כניסה")
 • השגת נתח שוק משמעותי
 • שמירה על נתח השוק
 • התמודדות עם מתחרים קיימים וחדשים
 • התמודדות עם שינויים טכנולוגיים ועם טעמו המשתנה של ציבור הצרכנים

אלה רק דוגמאות מעטות לסוגיות, אשר התמודדות מוצלחת עימן עשויה לגלם את ההבדל בין דשדוש או הפסד ובין הצלחה בת-קיימא ומתמשכת.

כל הסוגיות שלעיל הן למעשה היבטים שונים של השוק בו פועל ומתמודד העסק.


הכר את השוק בו אתה פועל!

העובדה היא כי סביבת החיים שלנו היא סביבת שפע.

אין זאת אומרת שיש לנו את מה שאנו רוצים (אחרת, ככל הנראה, לא היינו מטרידים את עצמנו במיזמים כאלה), אלא שהיקף המסחר, הפתיחות והקשרים ("כפר גלובאלי" כבר אמרנו?) הביאו לכך שהכל נמצא ממש במרחק נגיעה.

מבחינה עסקית זה אומר, שהמוצר או השירות אותו אנו מציעים או מתכוונים להציע נמכרים בדרך זו או אחרת כבר בשוק.
לרוב, העסק שלנו או הרעיון העסקי אותו אנו מעוניינים לקדם מציעים שיפור מסויים של ההיצע הקיים, בין אם מבחינה מהותית (כגון מוצר חדיש או פטנט) ובין אם מבחינה שירותית (לדוגמה, מכירה או שיווק בדרכים חדשניות של שירותים ומוצרים קיימים).

משמעות הדבר היא שבכל נקודת זמן יש לבחון את הסביבה בה פועל העסק בהקשר להיבטים כגון "מה הערך שאני נותן ללקוחותיי", "במה אני טוב יותר מאחרים", "איך אחרים מאיימים עליי" או "איך ההתפתחויות עלולות להשפיע עליי".

כאמור, בחינה של סוגיות אלה היא תהליך מתמשך ורציף, אולם היא בעלת חשיבות גדולה במיוחד למיזם או עסק בתחילת דרכו.


הסביבה העסקית

בחינת הסביבה העסקית בה פועל העסק צריכה להתאים למטרות העסקיות, לצרכים המשתנים ולמציאות ההפכפכה. לכאורה, אי הודאות בהקשר זה כל כך גדולה, עד שרבים בוחרים להתמקד במוכר ובקרוב במקום בלא מוכר והרחוק.

על אף אי ודאות זו, בחינה מפוכחת ואמיצה של הסביבה בה פועל העסק היא הכרח המציאות. של כל עסק.

קיימות גרסאות רבות לתכנים אותם צריכה סקירה זו לכלול, אולם קיימת הסכמה כי בליבה של הסקירה עליה לכלול התייחסות להיבטים הבאים:

 1. השוק - מאפיינים, צרכים ומגמות התפתחות.

 2. מתחרים - קיימים או פוטנציאליים, שחקנים ראשיים, מאפייני התחרות (מחיר, ערוצי קידום מכירות)

 3. לקוחות - מי הם, מה הם צרכיהם ומה הם מאפייני ההתנהגות שלהם, האם ניתן לפלח אותם והאם ניתן להשפיע על פילוח זה.

 4. מאפייני הפעילות - מאפייני הספקים, הטכנולוגיה, המשאבים, רגולציה, איכות סביבה, פוליטיקה.

בשורה התחתונה, צריכה סקירת השוק לספק תשובה על שלוש השאלות המהותיות הבאות:
 • מה קיים היום?
 • איך אני יכול לנצל זאת לטובתי (השגת יתרון תחרותי)?
 • האם וכמה זמן אוכל להנות מפירות ההצלחה?


הניסיון הרב שהצטבר ב-ReStat מצביע על כך, שלא זו בלבד שעסקים רבים לא השכילו להכיר את השוק בו הם פועלים, אלא שחמור מכך, האינטואיציות והתפישה שלהם בנוגע לשוק היו מוטעות לחלוטין.

סקירה מקיפה של הענף והשוק בו פועל (או מתכוון לפעול) העסק היא אם כן נדבך חיוני בפעילות העסקית, הן בפני עצמה והן כחלק ממכלול רחב יותר של ההתנהלות העסקית, והיא מהווה חלק מהותי של התכנון העסקי.