פורסם 7.7.2009

לא פעם מעבידים רבים מגלים שלמרות שהפרישו כדין לפיצויי פיטורין, בעת עזיבת העובד הם נדרשים להשלים סכומים נכבדים. הדרך הטובה ביותר להימנע מהבעיה היא אימוץ תוכנית פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

בימים טרופים אלו, ימי משבר כללי במשק, מעבידים רבים נאלצים לעמוד בפני מציאות של פיטורי עובדים כצעדי התייעלות בארגונם.

באופן כללי, חוק פיצויי פיטורין קובע כי יש לשלם לעובד המפוטר סכום בגובה של שכר אחרון כפול מספר שנות הוותק שלו בארגון .

קיימות 2 סיבות עיקריות לכך שבסופו של יום המעביד נדרש להשלים כספים לעובד במסגרת חוק פיצויי פיטורין:

  1. הפיצויים משולמים לפי שכר אחרון בעוד ההפרשות השוטפות מתבצעות לפי שכר בפועל וכך נוצר מצב שלכל עליית שכר של העובד יש השפעה רטרואקטיבית בגובה עליית השכר כפול הוותק שלו בפועל. ככל שעובד יותר ותיק כך עליית שכר אצלו תהיה בעלת השפעה גדולה יותר על הפער.
  2. מצב שוק ההון - הכספים המשולמים על ידי המעסיק לטובת הפיצויים מושקעים באחוזים לא מבוטלים בשוק ההון, כך נוצר מצב שבתקופות משבר כאשר כל השוק חווה ירידות אגרסיביות

      קרנות הפיצויים מצטמקות והפערים אותם יש להשלים גדלים בהתאמה.

 

כדי להימנע ממצב שבו כל עליית שכר גוררת אחריה השלמה רטרואקטיבית של יתרות הפיצויים לעובדים, כדאי ורצוי למעביד להגיע עם העובדים לסיכום על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

סעיף זה בנוי בשיטת המקל והגזר: מצד אחד העובד מקבל בכל מקרה בעת פרישה את כספי הפיצויים שהופרשו עבורו גם במצב שהתפטר מיוזמתו (זהו הגזר), ומנגד החוק קובע שהעובד מקבל רק את הכספים שנצברו לטובתו ללא השלמות נוספות של המעסיק (להלן המקל).

יש לקחת בחשבון שחתימה על הסכם עבודה לפי סעיף 14 אמנם משחררת את המעביד מהדאגה לכספי הפיצויים אך יש לזכור כי השחרור הוא מיום החתימה ואילך, כלומר יש לזכור שבגין כל השנים בהם העובד זכה לעליות שכר עוד בטרם נחתם ההסכם לפי סעיף 14 ,יש לבצע השלמות מתאימות.

 

כפי שנרמז קודם לכן, סיכום כזה אינו רק לטובת המעביד. למעשה, כוונת המחוקק הייתה להעביר את האחריות לכספי הפיצויים במלואה אל העובד, לטוב ולרע. במקרה הגרוע, יתכן ומשיכת הכספים תתבצע בדיוק בתקופה של הפסדים, כפי שקרה במשבר הנוכחי, אך במקרה הטוב, משחרר הסיכום את העובד מהתלות במעביד בעת עזיבת עבודה.

חברת RESTAT נוהגת להמליץ לבצע את החתימה על ההסכם בעת קבלת העובד לעבודה וקביעת הזכויות הפנסיוניות שלו, ובכל מקרה על העובד והמעביד, כל אחד בפני עצמו, לבצע זאת בסיוע וייעוץ מתאים.