יעוץ וליווי עסקי


עסק, כל עסק, יחווה במהלך התפתחותו תקופות של פריחה ורווחה, אך גם תקופות  של שפל.
לאור זאת, על היזם, בעל העסק או המנהל להיערך לצמיחה ולשגשוג, אך לזכור כל העת כי אחריהן עלולות להגיע תקופות טובות פחות.
לנוכח קשיים פונים רבים לעסוק בתחומים המוכרים להם, שלרוב מורכבים מהפעילויות השגרתיות והיומיומיות המבוצעות בארגון.
מעטים  הם אלה, אשר אינם מפחדים להעמיד בבחינה את המודל העסקי על פיו הם פועלים.
מעטים עוד יותר אינם נמנעים מלפנות לסיוע של גורמים מקצועיים,אך לא פחות חשוב מכך, חיצוניים לארגון, על מנת שיסייעו להם בבחינה אובייקטיבית זו.

המסקנה אליה הגענו, לאור דברים אלו, היא שעל מנת לספק תמיכה ראויה לעסקים
אשר נקלעו לקשיים  יש לפעול בשני מישורים.

במישור הראשון, הוא המישור התפעולי-ארגוני, אנו ב- ReStat מציעים סיוע  וליווי  בשורה ארוכה של פעולות ובינהן:
  • מימון פיננסי - הסדר חובות ופריסתם ע"י הבנקים, המרת הלוואות "יקרות" בהלוואות "זולות".
  • הבניית תזרים המזומנים ותהליכי הבקרה למניעת חריגות  בפעילות עיסקית.
  • התייעלות תפעולית - הגדלת הפריון ושיפור הביצועים(ייצור ו/או שירותים), תוך פיתוח ושיפור של תהליכי הבקרה והניטור.
  • בחינת מבנה השכר
  • ספקים - בחינת מערך ההתקשרות, ניהול מו"מ ופריסת חובות.
  • לקוחות - בחינת מבנה האשראי ושיטות לשיפור הגבייה.

יחד עם זאת, על אף תרומתן הברורה והמכרעת של פעולות אלו בתהליך השיפור הארגוני, הפתרונות שהן מציעות הם לטווח הקצר בלבד.
על מנת לענות בצורה מיטבית וארוכת טווח על האיומים והבעיות עימם מתמודד העסק, בין אם הם ניהוליים או כספיים, יש להעמיד, כאמור, למבחן את ההנחות העסקיות הבסיסיות שעל פיהן הוא פועל.
במסגרת זו יש לבחון מספר גורמים:
  • את מוצרי החברה לנוכח הסביבה המשתנה,
  • את נקודות החוזק והיתרונות היחסיים של העסק לנגד חולשות ופעילויותלא רווחיות שלו,
  • את התפתחות השווקים ואת השינויים בטעם הצרכנים,
וזו כמובן רק רשימה ראשונית...

על ידי הכרת השוק על בוריו והבנת הכוחות הפועלים בו, מאפשרת חברת Restat לנתח את המכשולים והקשיים העומדים, או שעשויים לעמוד, בין העסק לבין הצלחה עסקית, שכן רק באמצעות טיפול כולל והיקפי יוכל לסייע באופן אמיתי ובר-קיימא להבראה ולשגשוג מחודש של העסק.