תוכניות עסקיות

מהי תכנית עסקית?

למרות השם המפחיד שאולי יצא לה, תכנית עסקית היא פשוט שם כולל לתכנון.ליתר דיוק, כל תכנון שמטרתו לשרת מטרות עסקיות.

במילים פשוטות יותר, תכנית עסקית היא התכנון, אשר מסייע לעסק להשיג את מטרותיו על ידי מבט לעתיד, הקצאה מתאימה של משאבים, התמקדות בגורמים/נושאים החשובים והיערכות מוקדמת ומפוכחת לקשיים ולבעיות, אשר עלולים להתעורר בדרך.

מי צריך תכנית עסקית?

רבים סבורים שיש צורך בתכנית עסקית כשמתחילים עסק חדש או כשמעוניינים בגיוס של הון חיצוני (משקיע, הלוואה, הכנסת שותף וכו')

הם צודקים! אבל לא לגמרי...

תכנית עסקית היא דבר חיוני עבור כל עסק פועל, בין אם הוא זקוק להלוואה חדשה או להשקעה אחרת.עסקים זקוקים לתוכנית כדי להעצים את אפשרויות הצמיחה שלהם וכדי להבין בצורה הטובה ביותר כיצד עליהם להתפתח על סמך סדרי עדיפויות נכונים ולנוכח מגבלות וקשיים, אשר לבטח יצוצו.

תכנית עסקית ראשונית

נהוג להבחין בין תכנית ראשונית, אשר אופיינית לעסק מתחיל או יוזמה עסקית כגון סטארט-אפ, ובין תכנית עסקית מלאה.

מטרתה העיקרית של תכנית עסקית ראשונית היא להבין האם המיזם בכלל אפשרי (בעיקר מבחינה עסקית, אך לא רק) ואם כן, האם ההשקעה בו בכלל כדאית. בחינות אלה מכונות בקצרה בדיקת היתכנות ובדיקת כדאיות, בהתאמה.

הסוגייה המעניינת בתוכניות עסקיות ראשוניות היא האם הפעלת העסק אפשרית, וכמה, אם בכלל, אפשר להרוויח ממנו.על כן על תוכניות עסקיות כאלה לכלול מספר אלמנטים חשובים:

 • תמצית מנהלים - לא לכולם תהיה הסבלנות, הזמן או הכוח לרדת לכל פרטי המיזם. "חלון הראווה" של המיזם צריך לפיכך לכלול את תמציתה של התכנית העסקית ואת הגורמים החשובים בה.
 • תיאור המוצר או השירות
 • גורמי מפתח להצלחה - תיאור המאפיינים החשובים והעיקריים של המיזם והדרך בו הם עשויים להשפיע, לחיוב או לשלילה, על ההצלחה העסקית.
 • ניתוח שוק - ניתוח של הסביבה העסקית בה אמור המיזם לפעול, ובכלל מאפייני התחרות, התפעול (חומרי גלם? ספקים?), הצרכנים והשוק בכלל.
 • הערכת היתכנות פיננסית - תחשיב כלכלי, אשר מטרתו להעריך את היקף ההכנסות ובהתאמה את היקף הרווחים שניתן יהיה להפיק מהמיזם, אך חשוב מכך להעריך את נקודת האיזון (Break-Even Analysis) או במילים אחרות כמה יהיה על העסק למכור, ובאיזה מחיר, כדי לכסות את ההוצאות התפעוליות הנדרשות לאותן מכירות.

מה מכילה תכנית עסקית מלאה?

כפי שצוין לעיל, אין נוסח יחיד לתכנית עסקית. הרי היא אמורה לשרת את העסק/היזם למטרותיו העסקיות, ועל כן עליה להתאים להיבטים האופיינים והמיוחדים לאותו עסק. יחד עם זאת, על מנת שניתן יהיה להתייחס לתכנית באופן רציני, עליה לכלול התייחסות למספר היבטים:

 • תמצית מנהלים - כאמור לעיל. חלק זה נכתב אחרון והיקפו הוא 1-3 עמודים.
 • תיאור החברה והיזם - רקע על הגורמים המרכזיים העומדים מאחורי המיזם. מיהם? מה הרקע שלהם ואיך הגיעו לקשר עם המיזם?
  חשוב לראות, כי במקרה בו מדובר בעסק פועל יש לכלול בנקודה זו תיאור של העסק ומאפייניו לאורך השנים.
 • תיאור המוצר ו/או השירות - תיאור של מה העסק מתכנן למכור, וכיצד מכירה זו מספקת ערך מהותי ללקוחות, כך שיהיו מוכנים לשלם עבור ערך זה.
 • ניתוח שוק - ניתוח של הסביבה העסקית בה אמור המיזם לפעול,ובכלל זה זיהוי הלקוחות, צרכיהם, התנהגותם האופיינית, הדרכים להגיע אליהם כמו גם הגורמים אשר עשויים להקשות על כך (מתחרים, ספקים, רשויות, איכות הסביבה ועוד).
 • האסטרטגיה העסקית ודרכים ליישומה - מה צריך להיעשות ומי צריך לעשות כדי להשיג את ההצלחה העסקית.
 • תכנית פיננסית - תחזית מפוכחת של התוצרים הפיננסים שאמור המיזם להניב, ובכלל זה תחשיבי רווח ורווחיות (יחסים פיננסים), תזרים המזומנים, יתרות מאזניות, נקודות איזון (Break-Even Analysis) וכיוצא באלה.
  מרבית ההערכות מסוג זה נסמכות על הנחות והערכות. זה המקום לפרט אותן, ובמידת הצורך לאמוד גם את מידת השפעתן על התחשיבים באמצעות ניתוחי רגישות מתאימים.